eknazar - desi lifestyle portal
Dallas
Advertise | Contact Us
My Account
Shailesh Shah Real Estate Agent Music Masti Magic

Pan sakal sandhyakal tumchi sobat jai

Pan sakal sandhyakal tumchi sobat jai

phonewar na bolta hi rahawat nahi

dusrikade baghitlas tuhi

ki hote tichi lahi lahi

tari mhantos mitra “tasa kahi nahi”

Eknazar


Show All

Srinivas Ready Real Estate FunAsia


© 2000-2016. All rights reserved eknazar.com
Legal  |   Privacy  |   Advertise   |   Contact Us